• Canva - Two People Forming Heart Sign to Sun
    Lykke,  Personlig udvikling

    Lykke venligheds loopet

    Mennesker er flokdyr. Sådan helt instinktivt, kan vi bare rigtigt godt lide at være sammen med andre mennesker. Fra naturens side er vi programmeret til at føle både sympati, empati og medfølelse for andre mennesker.